Luận văn Nhất Tâm có trách nhiệm giao sản phẩm đúng thời hạn và theo yêu cầu của Khách hàng đã nêu trong đơn đặt hàng. Nếu bất kỳ cam kết nào bị vi phạm, khách hàng được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ theo Chính sách Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi.

1. Chính sách đảm bảo hoàn tiền

Chính sách Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi cung cấp cho bạn quyền yêu cầu hoàn lại tiền nếu dịch vụ của chúng tôi không hoàn thành nghĩa vụ đối với bạn. Vì dịch vụ của chúng tôi cung cấp hỗ trợ học tập hợp pháp, chúng tôi muốn chắc chắn 100% rằng bạn hoàn toàn hài lòng!

Tỷ lệ hài lòng của chúng tôi là cao. Hơn 95% khách hàng của chúng tôi hài lòng với sản phẩm của Luận văn Nhất Tâm. Tuy nhiên, đôi khi mọi thứ có thể gặp trục trặc và trong những trường hợp này, bạn luôn có thể tham khảo Chính sách đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Các trường hợp được hoàn tiền như sau:

  • Khách hàng quyết định hủy đơn đặt hàng.

Trong trường hợp này, số tiền hoàn lại thay đổi từ 100% đến 70% để chi trả cho những chi phí đã chi của Luận văn Nhất Tâm trong nỗ lực cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ đã mua.

  • Bàn giao sản phẩm muộn:

Chúng tôi sẽ hoàn lại một khoản tiền thích hợp để bù đắp cho việc bàn giao sản phẩm chậm trễ. Số tiền chính xác sẽ được thảo luận riêng với khách hàng.

2. Xử lý hoàn lại tiền

Sau khi bạn nhận được xác nhận hoàn lại tiền, Luận văn Nhất Tâm sẽ xử lý trong vòng hai ngày. Xin lưu ý rằng Luận văn Nhất Tâm không thể chịu trách nhiệm về phí Chuyển khoản Ngân hàng của bạn, sự bất thường khi chuyển khoản và / hoặc sự chậm trễ có thể xảy ra do bất kỳ vấn đề nào về dịch vụ Ngân hàng.