Có được hướng dẫn thuyết trình không?

Rate this faq

Luận Văn Nhất Tâm sẽ hỗ trợ hướng dẫn thuyết trình. Đối với những bài luận văn có chạy định lượng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm và phân tích.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay