Luận Văn Thạc Sĩ Cơ Động Lực Lượng, Triển Khai Đội Hình Chiến Đấu Của Tiều Đoàn Bộ Binh Vận Động Tập Kích

Rate this post
Rate this post

upload_2022-12-26_10-33-29.png

Cơ Động Lực Lượng, Triển Khai Đội Hình Chiến Đấu Của Tiều Đoàn Bộ Binh Vận Động Tập Kích Ở Địa Hình Rừng Núi Quân Khu 7

Chiên thuật vận động tập kích đã được nahiên cứu, tông kêt và rút ra nhiêu bài học quý về công tác tổ chức, chuẩn bị cũns như thực hành chiến đấu. De đánh thắng địch có ưu thế về vũ khí công nghệ cao, phươns tiện chiến tranh hiện đại, đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều nội dung về nghệ thuật chiến đấu cho phù họp với điều kiện mới cùa chiến tranh bào vệ Tồ quốc. Trong đó, vấn đề cơ động lực lượng, triển khai đội hình chiến đấu cùa tiểu đoàn bộ binh là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định dến thắng lợi cùa trận dánh. ‘Tương lai, trước sự phát triển của vũ khí trang bị dẫn đến âm mưu, thù đoạn tạm dừng của địch, cách đánh vận dộng tập kích của ta có nhiều thav dồi. Vì vậy, nghiên cứu dc tài: “Cơ dộng lực lượng, triển khai đội hình chiến đấu của tiểu đoàn bộ binh vận động tập kích ờ địa hình rừng núi Quân khu 7” là vấn đề khoa học, mang tính cấp thiết.

  • Luận văn thạc sĩ quân sự
  • Chuyên ngành nghệ thuật quân sự
  • Tác giả: Huỳnh Xuân Quang
  • Hướng dẫn: Ts Lương Văn Hiệp
  • 75 Trang
  • File PDF-SCAN
  • Đại Học Nguyễn Huệ 2017

Link download Liên Hệ Zalo : 0346.316.961


 

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Đăng ký tư vấn