Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch Festval Biển Nha Trang – Khánh Hòa

Rate this post
Rate this post
[​IMG]
Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch Festval Biển Nha Trang – Khánh Hòa

Nghiên cứu phát triển du lịch Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa” đã đạt được kết quả mà mục tiêu đã đề ra: Một là: đề tài đã nghiên cứu và khái quát được một số vấn đề lý luận liên quan đến nội dung đề tài như là: các khái niệm về lễ hội, Festival, sư du lịch Festival…. để làm công cụ cho vấn đề khai thác Festival Biển Nha Trang vào hoạt động phát triển du lịch; Hai là: đề tài đã khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa từ năm 2011 đến nay qua đó đưa ra một số đánh giá về những thành tựu đạt được cùng những hạn chế của hoạt động du lịch tại đây; Ba là: đề tài đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và khai thác một cách có hiệu quả Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa. Đồng thời bảo tồn, quản lý, tôn tạo và gìn giữ phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Nha Trang Khánh Hòa một cách bền vững.

  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Du lịch
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Dung
  • Tác giả: Vũ Thị Thịnh
  • Số trang: 106
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội – Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020

Link Download


 

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Đăng ký tư vấn