Luận văn thạc sĩ quản lý công

Rate this post

Làm một luận văn thạc sĩ trong lĩnh vực quản lý công là một nhiệm vụ quan trọng và thách thức, nhưng nó cũng cung cấp cơ hội để bạn nghiên cứu và đóng góp vào phát triển các phương pháp quản lý và quy trình làm việc trong các tổ chức công và phi lợi nhuận. Dưới đây là một mô hình đề cương cho một luận văn thạc sĩ trong lĩnh vực quản lý công:

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay

Tiêu đề Luận Văn: [Tiêu đề cụ thể của luận văn của bạn]

Lời Nói Đầu:

 • Giới thiệu về lý do bạn quan tâm đến quản lý công và mục tiêu chung của luận văn.
 • Đưa ra bối cảnh lý thuyết và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
 • Nêu rõ giả thuyết nghiên cứu hoặc câu hỏi nghiên cứu.

Phần 1: Khái Quát Về Quản Lý Công

 • Mô tả sơ lược về quản lý công, bao gồm các phương pháp quản lý, quy trình công việc, và lý thuyết quản lý có liên quan.
 • Nêu rõ tầm quan trọng và tầm ảnh hưởng của quản lý công trong tổ chức và xã hội.

Phần 2: Mục Tiêu và Câu Hỏi Nghiên Cứu

 • Nêu rõ mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được qua luận văn.
 • Đặt ra các câu hỏi nghiên cứu cụ thể và logic liên quan đến mục tiêu của bạn.
 • Đề xuất giả thuyết (nếu có).

Phần 3: Phương Pháp Nghiên Cứu

 • Mô tả phương pháp nghiên cứu bạn sẽ sử dụng (nghiên cứu thư mục, khảo sát, phân tích số liệu, phỏng vấn, thí nghiệm, v.v.).
 • Nêu rõ cách thu thập dữ liệu, quy trình xử lý dữ liệu và phân tích.

Phần 4: Thu Thập và Xử Lý Dữ Liệu

 • Trình bày kế hoạch thu thập dữ liệu, bao gồm việc xác định biến số, đối tượng nghiên cứu, và phương pháp thu thập.
 • Mô tả quy trình xử lý và phân tích dữ liệu, bao gồm việc sử dụng phần mềm thống kê (nếu cần).

Phần 5: Kết Quả Dự Kiến

 • Trình bày dự đoán về kết quả dự kiến của nghiên cứu dựa trên giả thuyết và phân tích dữ liệu sơ bộ (nếu có).
 • Mô tả cụ thể về những thay đổi hoặc cải tiến mà bạn kỳ vọng trong lĩnh vực quản lý công.

Phần 6: Trình Bày Kế Hoạch Nghiên Cứu

 • Mô tả lịch trình nghiên cứu và kế hoạch thực hiện các bước nghiên cứu.
 • Đưa ra bất kỳ tài liệu và tài nguyên cần thiết (ví dụ: danh sách tài liệu tham khảo, phần mềm, thiết bị).

Phần 7: Đặc Điểm Lý Thuyết và Thực Tiễn

 • Trình bày bất kỳ khía cạnh lý thuyết hoặc thực tiễn đặc biệt nào có liên quan đến nghiên cứu của bạn.
 • Nêu rõ các vấn đề đạo đức và phân tích rủi ro liên quan đến nghiên cứu quản lý công.

Phần 8: Tài Liệu Tham Khảo

 • Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo, sách, bài báo, và nguồn thông tin bạn đã sử dụng trong đề cương.

Phần 9: Lời Kết

 • Tóm tắt lại mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi, và phương pháp.
 • Kết luận đề cương với một cái nhìn tổng quan về nhiệm vụ tiếp theo của luận văn.

Làm luận văn thạc sĩ trong lĩnh vực quản lý công đòi hỏi sự nghiêm túc, nỗ lực, và kiên nhẫn, nhưng cũng có thể mang lại rất nhiều kiến thức và cơ hội cho sự phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào cải thiện quản lý công và hiệu suất tổ chức.

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments