Luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng

5/5 - (1 vote)

Luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng tập trung vào việc áp dụng kiến thức và nghiên cứu vào các vấn đề thực tế trong lĩnh vực cụ thể. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về cách tiến hành luận văn thạc sĩ với hướng ứng dụng:

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay

Bước 1: Xác định Đề tài ứng dụng

 • Chọn một đề tài ứng dụng mà bạn quan tâm và có ý nghĩa trong thực tế của lĩnh vực nghiên cứu của bạn. Đây có thể là một vấn đề cụ thể, một dự án, hoặc một tình huống thực tế.

Bước 2: Nghiên cứu Thư mục và Lý thuyết

 • Tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu thư mục liên quan đến đề tài của bạn. Điều này giúp bạn xây dựng cơ sở lý thuyết và hiểu rõ ngữ cảnh lý thuyết của vấn đề.

Bước 3: Thu thập Dữ liệu Thực Tế

 • Thu thập dữ liệu thực tế liên quan đến đề tài của bạn. Dữ liệu này có thể được thu thập thông qua cuộc khảo sát, phỏng vấn, quan sát, hoặc sử dụng dữ liệu sẵn có.

Bước 4: Phân Tích và Xử Lý Dữ liệu

 • Sử dụng phương pháp phân tích thích hợp để xử lý và phân tích dữ liệu thu thập được. Điều này bao gồm việc sử dụng các phần mềm thống kê hoặc phân tích dữ liệu, tùy thuộc vào loại dữ liệu bạn đang làm việc.

Bước 5: Áp dụng và Kiểm tra Giải Pháp

 • Dựa trên kết quả phân tích, phát triển và áp dụng giải pháp hoặc chiến lược cụ thể để giải quyết vấn đề ứng dụng trong đề tài của bạn.

Bước 6: Đánh giá Kết Quả

 • Đánh giá hiệu suất của giải pháp hoặc chiến lược bạn đã áp dụng. So sánh kết quả với mục tiêu và hy vọng ban đầu để đánh giá sự thành công của nghiên cứu.

Bước 7: Soạn Bản Luận Văn

 • Soạn bản luận văn theo cấu trúc thông thường với lời nói đầu, phần lý thuyết, phần phân tích, phần áp dụng, và kết luận.
 • Đảm bảo rằng bạn trình bày một cách rõ ràng về quá trình nghiên cứu, kết quả, và ứng dụng của nghiên cứu trong thực tế.

Bước 8: Sửa Lại và Hoàn Thiện

 • Đọc lại và chỉnh sửa luận văn của bạn để đảm bảo tính logic và sự mạch lạc trong lời viết.
 • Đảm bảo rằng luận văn của bạn tuân thủ các quy định và hướng dẫn định sẵn của trường hoặc đại học của bạn.

Bước 9: Trình Bảo vệ và Nộp Luận Văn

 • Trình bày luận văn của bạn trước ban hội đồng hoặc giảng viên hướng dẫn để bảo vệ nghiên cứu của bạn.
 • Nộp bản cuối của luận văn theo quy định của trường hoặc đại học.

Bước 10: Bảo vệ Luận Văn và Đăng Ký

 • Hoàn thành các thủ tục cuối cùng của trường hoặc đại học để đăng ký và nhận bằng thạc sĩ.

Luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng thường tập trung vào việc giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực cụ thể và đòi hỏi bạn có khả năng kết hợp kiến thức lý thuyết với kỹ năng thực hành để đưa ra giải pháp hiệu quả.

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments