Luận văn thạc sĩ tiếng anh là gì

Rate this post

Luận văn thạc sĩ tiếng Anh (Master’s thesis in English) là một tài liệu nghiên cứu chi tiết và đầy đủ về một chủ đề cụ thể trong một lĩnh vực học thuộc giai đoạn sau đại học. Luận văn thạc sĩ thường được yêu cầu trong các chương trình thạc sĩ và là một phần quan trọng của quá trình học tập và nghiên cứu trong chương trình đó.

 

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay

Một luận văn thạc sĩ tiếng Anh thường bao gồm:

  1. Lời nói đầu (Introduction): Mô tả mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, và ngữ cảnh của nghiên cứu.
  2. Khái quát về lý thuyết (Literature Review): Đánh giá các nghiên cứu trước đó liên quan đến chủ đề nghiên cứu, đưa ra khung lý thuyết cho nghiên cứu của bạn, và xác định khoảng trống nghiên cứu.
  3. Phương pháp nghiên cứu (Methodology): Mô tả cách bạn đã thực hiện nghiên cứu, bao gồm việc thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích dữ liệu, và quy trình nghiên cứu.
  4. Kết quả (Results): Trình bày kết quả của nghiên cứu bằng cách sử dụng bảng biểu, biểu đồ, và dữ liệu con số. Thường, kết quả được mô tả một cách chi tiết và phân tích.
  5. Thảo luận (Discussion): Diễn giải kết quả và so sánh chúng với những nghiên cứu trước đó. Trình bày nhận xét và phân tích, và đề xuất giải pháp hoặc hướng nghiên cứu tương lai.
  6. Tài liệu tham khảo (References): Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng trong luận văn theo đúng định dạng trích dẫn (ví dụ: APA, MLA).
  7. Phần Lời kết (Conclusion): Tóm tắt lại các điểm quan trọng của nghiên cứu và đưa ra kết luận cuối cùng.

Luận văn thạc sĩ là một tài liệu nghiên cứu độc lập, và việc hoàn thành nó thường đòi hỏi sự nghiêm túc, tập trung và kỷ luật trong việc nghiên cứu và viết. Sau khi hoàn thành, luận văn này thường được bảo vệ trước một hội đồng kiểm duyệt để đánh giá và quyết định xem bạn có đủ điều kiện để nhận bằng thạc sĩ hay không.

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments