Luận Văn Tốt Nghiệp Công Tác Lưu Trữ Tại Chi Cục Thuế Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Rate this post
Rate this post

upload_2021-12-8_9-36-32.png

Công Tác Lưu Trữ Tại Chi Cục Thuế Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa​

Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ban hành Thông đạt số 1C/VP – một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam, Lưu trữ Việt Nam đã phát triển và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, đã xây dựng và từng bước kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lí công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ quốc gia; soạn thảo và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lí để quản lí công tác lưu trữ; nhiều tài liệu lưu trữ có giá trị đã được khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu nghiên cứu lịch sử, quản lí, điều hành của các cơ quan, tổ chức, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: Ths. Ngô Thị Kiều Oanh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2019

Link Download


 

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Đăng ký tư vấn