Luận Văn Tốt Nghiệp Hiện Đại Hoá Văn Phòng Tại Bộ Tài Chính Đáp Ứng Yêu Cầu Cải Cách Hành Chính

Rate this post
Rate this post

upload_2021-12-4_19-37-14.png

Hiện Đại Hoá Văn Phòng Tại Bộ Tài Chính Đáp Ứng Yêu Cầu Cải Cách Hành Chính​

Từ năm 1986, Việt Nam bước vào thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với sự vận động trong bối cảnh toàn cầu hoá và khu vực hoá đang diễn ra rất sâu sắc và nhanh chóng, khái niệm, ranh giới giữa thị trường trong nước với thị trường nước ngoài đã bị thu hẹp. Năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP về chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Từ năm 2014 đến nay, hàng năm Chính phủ đều ban hành các Nghị quyết 19/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và hơn nữa ngày 04 tháng 02 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 225/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Thời gian qua, cải cách hành chính luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: Ths. Nguyễn Mạnh Cường
  • Tác giả: Hoàng Thị Phương
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2018

Link Download


 

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Đăng ký tư vấn