Luận Văn Tốt Nghiệp Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Thông Tin, Dữ Liệu Biển

Rate this post
Rate this post

upload_2021-12-2_11-8-32.png

Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Thông Tin, Dữ Liệu Biển Và Hải Đảo Tổng Cục Biển Và Hải Đảo Việt Nam Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường​

Tài liệu lưu trữ là di sản văn hóa của dân tộc, là tài sản đặc biệt của quốc gia, tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin phong phú có độ tin cậy sao, phản ánh một cách toàn diện, trung thực mọi mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tài liệu lưu trữ chỉ thật sự phát huy giá trị khi được khai thác sử dụng để phục vụ các hoạt động khác nhau của đời sống xã hội. Chính vì vậy, công tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chất chiến lược của mọi cơ quan lưu trữ; là mục tiêu cao nhất và cũng là mục đích cuối cùng của công tác lưu trữ.

  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: Ths. Trịnh Thị Kim Oanh
  • Tác giả: Đào Thị Hương Nhu
  • Số trang: 95
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2017

Link Download


 

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Đăng ký tư vấn