Luận Văn Tốt Nghiệp Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Công Ty TNHH Whale Land Việt Nam, Thành Phố Hà Nội

Rate this post
Rate this post

upload_2021-12-11_21-7-40.png

Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Công Ty TNHH Whale Land Việt Nam, Thành Phố Hà Nội​

Ngay sau khi thành lập (1930) và bắt đầu lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định văn hóa là một mặt trận quan trọng là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động (Đề cương về văn hóa Việt Nam – 1943) điều này chứng tỏ rằng ngay từ những ngày đầu tổ chức của Đảng, văn hoá đã được đề cập và đề cao ngang với các khía cạnh quan trọng khác là kinh tế và chính trị trong một tổ chức.

  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: ThS. Trương Thị Mai Anh
  • Tác giả: Nguyễn Văn Minh
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2021

Link Download


 

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Đăng ký tư vấn