Luận Văn Tốt Nghiệp Xây Dựng Văn Hoá Doanh Nghiệp Tại Công Ty Mẹ Của Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam

Rate this post
Rate this post

upload_2021-12-4_20-26-31.png

Xây Dựng Văn Hoá Doanh Nghiệp Tại Công Ty Mẹ Của Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam​

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội”. Chúng ta phải làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Vì vậy văn hóa doanh nghiệp được coi là nguồn lực nội sinh, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt kết nối mọi thành viên, mọi phòng ban trong công ty tạo thành một khối vững chắc, giúp doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn sóng gió trên con đường hội nhập và phát triển bền vững. Góp phần vào thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: Ths. Trần Thị Phương Thúy
  • Tác giả: Trần Thị Hương Giang
  • Số trang: 87
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2018

Link Download


 

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Đăng ký tư vấn