TOP Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế 2024 hay nhất

Rate this post

Dưới đây là một số mẫu đề cương cho một luận văn thạc sĩ trong lĩnh vực Kinh tế.

 1. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 2. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
 3. Tự do hoá đầu tư trong khuôn khổ Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và sự tham gia của Việt Nam
 4. Tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển.
 5. Phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 6. Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 7. Thu hút đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản vào Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
 8. Giải pháp chủ yếu của Việt Nam nhằm giảm nhập siêu từ Trung Quốc.
 9. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
 10. Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước ASEAN.
 11. Phát triển dịch vụ tài chính Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
 12. Một số giải pháp nhằm phát triển kinh doanh lữ hành quốc tế của ngành du lịch Việt Nam.
 13. Dịch vụ cảng biển và phát triển dịch vụ cảng biển ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
 14. Cải cách các doanh nghiệp nhà nước theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.
 15. Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
 16. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hội nhập.
 17. Phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc dân tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển.
 18. Nghiên cứu tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô và tính chu kỳ của tăng trưởng kinh tế lên biến động giá vàng tại Việt Nam.
 19. Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của DNN & V Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.
 20. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường các quốc gia mới của EU.

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay

Lưu ý rằng đề cương này là một mẫu tổng quan và có thể cần được điều chỉnh hoặc tùy chỉnh theo chủ đề cụ thể của bạn.

Tiêu đề Luận Văn: [Tiêu đề cụ thể của luận văn của bạn]

Lời Nói Đầu:

 • Giới thiệu về lĩnh vực nghiên cứu và lý do bạn quan tâm đến nó.
 • Đưa ra vấn đề nghiên cứu cụ thể hoặc câu hỏi nghiên cứu mà luận văn của bạn sẽ tập trung vào.
 • Mục tiêu và ý nghĩa của nghiên cứu.

Phần 1: Khái Quát Lý Thuyết

 • Mô tả lý thuyết và khung lý thuyết mà bạn sẽ sử dụng để nghiên cứu vấn đề của bạn.
 • Trình bày các công trình nghiên cứu trước đây liên quan đến chủ đề của bạn.

Phần 2: Mục Tiêu và Câu Hỏi Nghiên Cứu

 • Nêu rõ mục tiêu chính của luận văn và điểm bạn muốn đạt được qua nghiên cứu.
 • Đặt ra các câu hỏi nghiên cứu cụ thể và giả thuyết nghiên cứu (nếu có).

Phần 3: Phương Pháp Nghiên Cứu

 • Mô tả phương pháp nghiên cứu bạn sẽ sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu.
 • Đưa ra lý do vì sao phương pháp này được lựa chọn và giải thích cách nó phù hợp với nghiên cứu của bạn.

Phần 4: Thu Thập và Xử Lý Dữ Liệu

 • Trình bày kế hoạch thu thập dữ liệu, bao gồm việc xác định nguồn dữ liệu, phương pháp thu thập, và kế hoạch lấy mẫu (nếu cần).
 • Mô tả quy trình xử lý và phân tích dữ liệu, bao gồm việc sử dụng phần mềm thống kê (nếu cần).

Phần 5: Kết Quả Dự Kiến

 • Trình bày dự đoán về kết quả nghiên cứu dự kiến dựa trên giả thuyết và phương pháp nghiên cứu.
 • Mô tả cụ thể về những thay đổi hoặc cải tiến mà bạn kỳ vọng trong lĩnh vực kinh tế.

Phần 6: Trình Bày Kế Hoạch Nghiên Cứu

 • Mô tả lịch trình nghiên cứu và kế hoạch thực hiện các bước nghiên cứu.
 • Đưa ra bất kỳ tài liệu và tài nguyên cần thiết (ví dụ: danh sách tài liệu tham khảo, phần mềm, thiết bị).

Phần 7: Tài Liệu Tham Khảo

 • Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo, sách, bài báo, và nguồn thông tin bạn đã sử dụng trong đề cương.

Phần 8: Lời Kết

 • Tóm tắt lại mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi, và phương pháp.
 • Kết luận đề cương với một cái nhìn tổng quan về nhiệm vụ tiếp theo của luận văn.

Mẫu đề cương này có thể được sửa đổi và điều chỉnh để phù hợp với chủ đề cụ thể và yêu cầu của luận văn thạc sĩ Kinh tế của bạn.

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments