Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Xuất Khẩu Chè Của Việt Nam

Rate this post

Luận án đã góp phần hoàn thiện nền tảng lý luận về phân tích nhân tố ảnh hưởng tới dòng chảy thương mại tổng thể (xuất khẩu/ nhập khẩu) của một quốc gia, và dòng chảy thương mại ngành (xuất khẩu/ nhập khẩu) của một quốc gia bằng mô hình trọng lực cấu trúc.
Luận án xác định các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu chè Việt Nam dựa trên nền tảng mô hình trọng lực cấu trúc và các mô hình thương mại quốc tế liên quan, sau đó ước lượng bằng 5 phương pháp là phương pháp bình phương nhỏ nhất (ordinary least squares – OLS), phương pháp hiệu ứng cố định (Fix effect – FE), phương pháp hiệu ứng ngẫu nhiên (Random effect – RE), phương pháp ước lượng tối đa hóa khả năng (Poisson pseudo maximum likelihood – PPML), phương pháp chọn mẫu Heckman, với dữ liệu bảng từ 2001 đến 2018.

  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Nghiến, PGS.TS. Hoàng Văn Bằng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thơ
  • Số trang: 192
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2022

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments