Nghiên Cứu Tác Động Của FDI Tới Đổi Mới Công Nghệ Của Các Doanh Nghiệp Việt Nam

Rate this post

Thứ nhất, Khác với các nghiên cứu trước đây nghiên cứu về FDI và tác động tràn liên quan đến phổ biến và chuyển giao công nghệ thông qua FDI tới nước tiếp nhận, Luận án đã chứng minh xu hướng cũng như ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của FDI, trong đó tập trung tới những tác động tới đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nước tiếp nhận đầu tư ở các khía cạnh khác nhau trong các lý thuyết.
Thứ hai, Luận án cũng chỉ ra được 16 nhân tố ảnh hưởng đến tác động của FDI đối với đổi mới công nghệ của doanh nghiệp thuộc 4 nhóm như: (1) Nhân tố thuộc các quốc gia có vốn FDI; (2) Nhân tố thuộc về các nước tiếp nhận đầu tư; (3) Nhân tố thuộc nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài; (4) Nhân tố thuộc các doanh nghiệp của nước tiếp nhận đầu tư.

  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế và quản lý thương mại
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hoàng Đức Thân
  • Tác giả: Trịnh Minh Tâm
  • Số trang: 214
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2016

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments