Tải luận văn thạc sĩ tiếng anh mới nhất

Rate this post

Danh sách 70+ đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ anh tiêu biểu

 1. A contrastive analysis on cohesive devices in the novel “Vanity Fair” and their Vietnamese translation version
 2. A study on the English collocations the verb “SET” with reference to their Vietnamese equivalents
 3. A study on syntactic and semantic features of English verbs denoting senses with reference to the Vietnamese equivalents
 4. A study on syntactic and semantic features of English subordinators with reference to the Vietnamese equivalents
 5. A study on syntactic and semantic features of English physical appearance adjectives and their Vietnamese equivalents
 6. A study on syntactic and semantic features of English idioms denoting richness and poverty with reference to the Vietnamese equivalents
 7. A study on semantic and pragmatic features of concessive conjunctions “Still:, “Yet” in English and “Vẫn”, “Chưa” in Vietnamese”
 8. A study on semantic features of English adjectives denoting “Small” with reference to Vietnamese equivalents
 9. A study on metaphors in English advertising slogans for food and beverage T
 10. A study on metaphors of love in some English love songs from cognitive perspective
 11. A study on linguistic features of English printed advertisements in tourism with reference to the Vietnamese equivalents
 12. A study on IN prepositional phrases in English set expressions with reference to Vietnamese equivalents
 13. A study on English set expressions containing the word “Blue” and the Vietnamese equivalents
 14. A study on English politeness strategies for refusals with reference to the Vietnamese equivalents
 15. A study on English idioms of people’s appearance description and the Vietnamese equivalents
 16. A study on English idioms of education with reference to the Vietnamese equivalents
 17. A study on English idioms containing the verbs “Have” with reference to the Vietnamese equivalents
 18. A study of syntactic and semantic features of English expressions of existence in English with reference to their Vietnamese equivalents
 19. A linguistic study on “Get” phrasal verbs in English with reference to the Vietnamese equivalents
 20. A contrastive study of English and Vietnamese proverbs about moral values of family relationships.
 21. A contrastive analysis of ways of greetings in English and Vietnamese
 22. A contrastive analysis of rhetorical questions in English and Vietnamese
 23. A comparative study on idioms containing the word “Water” in English and “Nước” in Vietnamese
 24. A study of idioms by clothes in English and Vietnamese from a perspective of components
 25. A study of idioms by food in English and Vietnamese from a perspective of components
 26. A Study Of The Use Of Addressing Terms In English And Vietnamese Families
 27. A study on syntactic and semantic features of the “giving” verb group in English and their Vietnamese equivalents
 28. A study on the adjective group denoting the beauty in the English novel “The Thorn Bird” with reference to the Vietnamese equivalence.
 29. A study on the structural and semantic features of English-tag questions with reference to Vietnamese equivalents (based on the bilingual play “an ideal husband”
 30. A transitivity analysis of the novel “Gone with the wind” by Margaret Mitchell
 31. An Evaluation Of The Textbook Tiếng Anh 6 (10-Year Program)
 32. An Investigation Into Common Errors Related To Collocations With “Make” And “Do”
 33. An investigation into conditional sentences in the English novel ” The red and the black” with reference to their Vietnamese equivalents
 34. Conceptual metaphors of love in lyrics of Bee Gees
 35. English and Vietnamese business complaint letters in the light of systemic functional grammar
 36. English and Vietnamese non-count nouns in the cable news network and in the online nhan dan newspaper
 37. English cohesive devices with reference to Vietnamese equivalence based on the bilingual selected short stories “The last leaf by O’Henry”
 38. English conditionals and their Vietnamese equivalents (on the basis of the book Harry Potter and the Chamber of Secrets by J.K.Rowling)
 39. English nominal clauses and their Vietnamese translation version in “Gone with the wind” novel
 40. English numerical SET expressions with reference to Vietnamese
 41. Exclamations in English and Vietnamese – A contrastive analysis
 42. Exclamations in English with reference to Vietnamese
 43. Features of linking words in “Jane Eyre” novel by Charlotte Bronte and the Vietnmaese equivalents
 44. Features of set expressions containing words “Red” and “Black” in English and the Vietnamese equivalents
 45. Food expressions in English and their Vietnamese equivalents from a cultural perspective
 46. Interrogative sentences and their equivalents in the bilingual novel “The Great Gatsby” investigated from syntactic and semantic perspectives
 47. Motion verbs expressing emotion in English and their Vietnamese equivalents.
 48. Motion verbs expressing modes of movement in English and their Vietnamese equivalents
 49. Nominal groups used in fairy tale “Cinderella” from the perspective of systemic functional grammar
 50. Politeness strategies in Donald Trump’s speech at republican national convention 2016
 51. Politeness Strategies In Giving And Responding To Compliments In The Voice Of Vietnam 2015
 52. Politeness strategies in sympathy expressions in English with reference to Vietnamese equivalents
 53. Stylistic devices in English film titles containing words “heart” and “soul” with reference to Vietnamese equivalents
 54. Syntactic and pragmatic features of English Yes/No questions with reference to Vietnamese based on the bilingual novel “Godfather”
 55. Syntactic and pragmatic features of English Yes/No questions with reference to Vietnamese based on the bilingual novel “Godfather”
 56. Syntactic and pragmatic features of Wh-Questions in English
 57. Syntactic and semantic features of English collocations containing the verb “Keep” with reference to their Vietnamese equivalents
 58. Syntactic and semantic features of English collocations containing the verb “Keep” with reference to their Vietnamese equivalents
 59. Syntactic and semantic features of English descriptive adjectives in some English and American works with reference to their Vietnamese equivalents
 60. Syntactic and semantic features of English verb ‘Get’ with reference to their Vietnamese equivalents in the novel ‘Vanity fair’ by W.M.Thackeray
 61. Syntactic and semantic features of English verbs “Take” in the novels “The old man and the sea” and “For whom the bell tolls” by Ernest Hemingway
 62. Syntactic and semantic features of idioms denoting health in English and Vietnamese
 63. Syntactic and semantic features of negative statements in English and their Vietnamese equivalents
 64. Syntactic and semantic features of negative statements in English and their Vietnamese equivalents
 65. Syntactic and semantic features of order, advice and request verb groups in English and their Vietnamese equivalents
 66. Syntactic and semantic features of SET phrasal verbs with reference to Vietnamese translation equivalents
 67. Syntactic and semantic features of the “Take” motion verb group in English with reference to the Vietnamese
 68. Syntactic and semantic features of the linking verb group in English and their Vietnamese equivalents.
 69. Syntactic and semantic features of the sensory verb group in English and their Vietnamese equivalents
 70. Syntactic and semantic features of verbs of possession in English and Vietnamese
 71. The metaphoric meaning of words denoting names of human body parts in English and Vietnamese
 72. Theme-connecting cohesive devices in headlines and leads of English online articles about obesity with reference to Vietnamese equivalents

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay

Để tìm và tải luận văn thạc sĩ tiếng Anh mới nhất, bạn nên thực hiện các bước sau:

 1. Sử dụng Cơ sở Dữ liệu Trực Tuyến: Sử dụng các cơ sở dữ liệu trực tuyến như ProQuest, Google Scholar, hoặc các trang web chuyên về luận văn và luận án để tìm các luận văn mới nhất trong lĩnh vực bạn quan tâm.
 2. Thăm Trang Web Của Trường Đại Học: Các trường đại học thường công bố luận văn và luận án của họ trên trang web của trường. Hãy thăm trang web của các trường đại học nổi tiếng trong lĩnh vực bạn quan tâm để tìm thông tin về luận văn mới.
 3. Liên Hệ với Thư viện: Liên hệ với thư viện trường đại học hoặc các thư viện nghiên cứu để biết cách truy cập các luận văn thạc sĩ mới nhất trong lĩnh vực của bạn.
 4. Tham Gia Các Diễn Đàn Nghiên Cứu: Tham gia các diễn đàn nghiên cứu và mạng xã hội chuyên ngành để kết nối với cộng đồng nghiên cứu và tìm hiểu về các luận văn và luận án mới.

Lưu ý rằng việc truy cập và tải luận văn thạc sĩ tiếng Anh mới nhất có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc phí truy cập trên một số trang web hoặc cơ sở dữ liệu.

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Nếu bạn cần tư vấn về chọn đề tài, lên đề cương chi tiết, viết báo cáo hay đơn giản hơn là chỉ về công việc thực tập, những kinh nghiệm .. liên hệ tụi mình để trò chuyện và trao đổi thêm nhé!

Báo giá ngay
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments